Tłumaczenia z języka obcego na język polski* / ****

 cennik1-02 

 

Tłumaczenia z języka polskiego na język obcy* / ****

cennik1-03

 

Tłumaczenia uwierzytelnione** / ****

cennik1-04

   

      *  W przypadku tłumaczeń  pisemnych zwykłych jedna strona rozliczeniowa liczy 1800 znaków ze spacjami
    **  W przypadku tłumaczeń  uwierzytelnionych jedna strona rozliczeniowa liczy 1125 znaków ze spacjami.
  ***  W przypadku tłumaczeń  w trybie ekspresowym zastrzegamy sobie prawo podziału pracy,
          co może spowodować niewielkie zmiany w terminologii. 
****  Podane ceny są cenami orientacyjnymi. 

Korekta: 50% do 100% ceny przetłumaczonego tekstu w zależności od stopnia korekty.
Podane ceny są cenami orientacyjnymi brutto. Do czasu realizacji tłumaczenia nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. W pozostałych, wyżej nie wymienionych przypadkach ceny ustalane są indywidualnie. W przypadku większej ilości stron rozliczeniowych możliwość negocjacji cen. 
Dla stałych Klientów  – rabaty!
Na wycenę zlecenia mają wpływ następujące czynniki: 

‣ stopień trudności tekstu
‣ kierunek tłumaczenia
‣ termin realizacji 
‣ liczba stron 
‣ układ graficzny tekstu

w związku z czym ceny te są ustalane indywidualnie!